โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การประชุมองค์กรเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 42 ครั้ง
การประชุมองค์กรเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ.หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)