โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรม Run For Dome 2019

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 413 ครั้ง

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์จัด กิจกรรม Run For Dome 2019 เพื่อจัดหาทุนสร้างโดมหน้าเสาธงโรงเรียน

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

โหลดรูปกล้องครูณรงค์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)