โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 37 ครั้ง
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา
โดย
นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงราย ประธานกรรมการ
นายปรีชารัตน์ รินทระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงราย รองประธานกรรมการ
นายณรงค์ คำสุขุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงราย รองประธานกรรมการ
อดีตผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และ คณะครูบุคลากร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการ
นายศรีวรรณ ปินใจ นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครูฯ/ประธานชมรมครูเก่ารองประธานกรรมการ
นายพัฒนะพงษ์ ลงพิงค์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายภูมรินทร์ สีกา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายเกรียงไกร อภิธนัง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายเทวิน กระธง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)