โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

สโมสรไลออนส์สากลภาครวมประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง
สโมสรไลออนส์สากลภาครวมประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ระดับจังหวัด ปี 2565 วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมเทิดไท้ฯ
การแข่งขันระดับจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นโดยสโมสรไลออนส์แม่สายและสโมสรไลออนส์ เชียงของ และนายเทวิน กระธง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน
ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประถมศึกษาตอนปลายจำนวน 12 โรงเรียน และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 13 โรงเรียน
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1. เด็กหญิง พิมประภา คำแสง
2. เด็กหญิง พิรุฬห์กานต์ กิตติคุณ
3. เด็กหญิง พลอย นามรอด
ครูผู้ควบคุม
นางณภาภัช ม้าอุตส่าห์
นางสาวอิงครัตน์ วัฒนะอรุณรัตน์
นายธีรวัช ยศเรืองศักดิ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด และจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคในวันที่17 ธันวาคมนี้

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)