โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนพนมเบญจา เข้าศึกษาดูงาน ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชิณี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 36 ครั้ง

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)