โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมทบทวนความรู้ ม.6 มุ่งสู้มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 640 ครั้ง

วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ ม.6 มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)