โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล "การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 50 ครั้ง
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์
และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
"การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ ๗o ปีการศึกษา ๒๕๖๕ "
 
 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)