โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล "การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 185 ครั้ง
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์
และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
"การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ ๗o ปีการศึกษา ๒๕๖๕ "
 
 

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)