โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการ ทบทวนความรู้ นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)