โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวงานวิ่งมินิมาราธอน (MPS Minimarathon) ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 200 ครั้ง
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวงานวิ่งมินิมาราธอน (MPS Minimarathon) ครั้งที่ 12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ร่วมด้วยคณะกรรมการจัดงานวิ่งมินิมาราธอน ร่วมด้วย
นายวรรณศิลป์ จีรกาศ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
นายศรีวรรณ ปินใจ นายกสมาคมครู ผู้ปกครองโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ผู้แถลงข่าว
ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)