โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวงานวิ่งมินิมาราธอน (MPS Minimarathon) ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 50 ครั้ง
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวงานวิ่งมินิมาราธอน (MPS Minimarathon) ครั้งที่ 12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ร่วมด้วยคณะกรรมการจัดงานวิ่งมินิมาราธอน ร่วมด้วย
นายวรรณศิลป์ จีรกาศ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
นายศรีวรรณ ปินใจ นายกสมาคมครู ผู้ปกครองโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ผู้แถลงข่าว
ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)