โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ได้จัดพิธีมอบท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียนประจำปี ๒๕๖๖ (รุ่นที่ ๒) จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ง (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)