โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

Merry christmas and happy new year 2020

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 546 ครั้ง

Merry christmas and happy new year 2020

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดกิจกรรม Merry Christmas And Happy New Year 2020

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)