โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

นายบุญเทพ พิศวง ได้เข้าร่วม การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา "สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย ณ หอประ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)