โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 , เปิดอ่าน 128 ครั้ง

วันที่ 16 มกราคม 2563 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563 ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา

โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอแม่สาย

รูปภาพและรายละเอียดเเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)