โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

แสดงความยินดีกับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 , เปิดอ่าน 539 ครั้ง

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายปราโมทย์  นพวงศ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)