โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมแนะนำพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 , เปิดอ่าน 558 ครั้ง

กิจกรรมแนะนำพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2563

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)