โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมแนะนำพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 , เปิดอ่าน 92 ครั้ง

กิจกรรมแนะนำพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2563

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)