โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 498 ครั้ง

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน โดยได้รับรางวัลการแข่งขัน เอแม็ท ซูโดกุ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และนักเรียนสภาต้นแบบ

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)