โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 111 ครั้ง

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน โดยได้รับรางวัลการแข่งขัน เอแม็ท ซูโดกุ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และนักเรียนสภาต้นแบบ

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)