โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 612 ครั้ง

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน โดยได้รับรางวัลการแข่งขัน เอแม็ท ซูโดกุ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และนักเรียนสภาต้นแบบ

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)