โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

มปศ.นิทรรศ ครั้งที่ 15 MPS OPEN HOUSE 2020

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 614 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดกิจกรรม มปศ.นิทรรศ ครั้งที่ 15 MPS OPEN HOUSE 2020 โดยได้รับเกียรติจาก นายศรีวรรณ ปินใจ นายกสมาคมผู้ปกครอง - ครูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรม มปศ.นิทรรศ ครั้งที่ 15 โดยมีนายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับ นายศรีวรรณ ปินใจ นายกสมาคมผู้ปกครอง - ครูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)