โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 576 ครั้ง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ที่ 2

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)