โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 605 ครั้ง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการเป็นประธาน ในกิจกรรมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)