โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 185 ครั้ง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการเป็นประธาน ในกิจกรรมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)