โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีมอบธงสภานักเรียนให้กับสภานักเรียนชุดใหม่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 379 ครั้ง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดพิธีมอบธงสภานักเรียนจากสภานักเรียน ปี 2561 มอบช่วงต่อให้กับ สภานักเรียน ปี 2562 และการมอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียน ปี 2561 และที่ปรึกษา(วุฒิสภา) และครูที่ปรึกษาสภานักเรียน

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)