โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 611 ครั้ง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นำโดยคณะผู้บริหาร และคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมขบวนแห่ในพิธีงานบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ประจำปี 2563

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)