โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การมอบวุฒิบัตรครูและนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้น เอก โท และตรี

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 687 ครั้ง

วันที่ 27 ถุมภาพันธ์ 2563 พระครูนิวิฐสุภาจารคุณ ฉายา สุภาจาโร เจ้าอาวาสวัดแม่สาย และเจ้าคณะตำบลแม่สาย มอบวุฒิบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้น เอก โท และตรี ของการสอบธรรมสนามหลวงที่ผ่านมา

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)