โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การมอบวุฒิบัตรครูและนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้น เอก โท และตรี

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 579 ครั้ง

วันที่ 27 ถุมภาพันธ์ 2563 พระครูนิวิฐสุภาจารคุณ ฉายา สุภาจาโร เจ้าอาวาสวัดแม่สาย และเจ้าคณะตำบลแม่สาย มอบวุฒิบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้น เอก โท และตรี ของการสอบธรรมสนามหลวงที่ผ่านมา

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)