โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การนำเสนอนผลงานวัฒกรรมการสอนศิลปะ ครูเกษร เจริญยิ่ง

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 441 ครั้ง

การนำเสนอนผลงานวัฒกรรมการสอนศิลปะ ครูเกษร เจริญยิ่ง

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)