โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายภูมรินทร์ สีกา

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 738 ครั้ง

วันที่ 12 มีนาคม 2563 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายภูมรินทร์ สีกา ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ได้ย้ายมาจากโรงเรียนพานพิทยาคม

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)