โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

บรรยากาศการรับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 694 ครั้ง

วันที่ 14 มีนาคม 2563 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ การรับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)