โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

สพม.36 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ การเรียนการสอนออนไลด์

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 1025 ครั้ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ได้ให้การตอนรับ

ท่านวรพงษ์ สันติวงค์ รักษาราชการแทน ผอ.สมพ.36 พร้อมด้วย ท่านเรืองชัย ตามรภาค ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ

ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการเรียนการสอน On line และการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ในวันนี้ ขอขอบคุณครับ

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)