โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ผู้บริหารและคณะครูร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณครูอารีวัลย์ รินทระ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 1173 ครั้ง

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เดินทางร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณครูอารีวัลย์ รินทระ

ในนามคณะครูผู้บริหารและนักเรียนทุกคนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณครูอารีวัลย์ รินทระ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)