โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ผู้บริหารและคณะครูร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณครูอารีวัลย์ รินทระ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 1654 ครั้ง

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เดินทางร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณครูอารีวัลย์ รินทระ

ในนามคณะครูผู้บริหารและนักเรียนทุกคนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณครูอารีวัลย์ รินทระ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)