โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

วันปิยมหาราช 2562

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 , เปิดอ่าน 535 ครั้ง

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ หอประชุมพรหมมหาราชหลังที่ว่าการอำเภอแม่สาย

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)