โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกของนักเรียนใน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 819 ครั้ง

บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกของนักเรียนใน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)