โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

สพม.36 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 588 ครั้ง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพม.36 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมและประชุมแลกเปลี่ยน การจัดระบบการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ของโรคโควิค 19

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)