โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

สพม.36 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพม.36 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมและประชุมแลกเปลี่ยน การจัดระบบการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ของโรคโควิค 19

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)