โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

หน่วยประสานงาน (TBC) ประชุมหารือกับทางโรงเรียน

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 552 ครั้ง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หน่วยประสานงานชายแดนไทย - เมียนมา ระดับท้องถิ่นหรือ TBC ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนสร้างความเข้าใจ เพื่อคลายความกังวลของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่อยู่ในฝั่งประเทศ เมียนมา และสร้างความมั่นใจในการจัดระบบการเรียนการสอนของทางโรงเรียนให้กับนักเรียนที่อยู่ในฝั่งประเทศเมียนมา

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติ่ม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)