โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

หน่วยประสานงาน (TBC) ประชุมหารือกับทางโรงเรียน

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 112 ครั้ง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หน่วยประสานงานชายแดนไทย - เมียนมา ระดับท้องถิ่นหรือ TBC ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนสร้างความเข้าใจ เพื่อคลายความกังวลของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่อยู่ในฝั่งประเทศ เมียนมา และสร้างความมั่นใจในการจัดระบบการเรียนการสอนของทางโรงเรียนให้กับนักเรียนที่อยู่ในฝั่งประเทศเมียนมา

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติ่ม

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)