โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร ครูและนักเรียนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 2878 ครั้ง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2563

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)