โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะผู้บริหารและครูร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 , เปิดอ่าน 199 ครั้ง

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิพระชนมพรรษา 88 พรรษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช อำเภอแม่สาย

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม 1.ภาคเช้า 2.ภาคเย็น

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)