โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมเทิดพระคุณครูบูชาบูรพาจารย์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 , เปิดอ่าน 1656 ครั้ง

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดพิีธีไหว้ครู "เทิดพระคุณครูบูชาบูรพาจารย์" ประจำปีการศึกษา 2563

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)