โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพหุภาษา 2563

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 , เปิดอ่าน 775 ครั้ง

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพหุภาษา (Multilingual Program)

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)