โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คุณครูที่ย้ายไปปฎิบัติราชการกล่าวอำลานักเรียน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 , เปิดอ่าน 611 ครั้ง

วันที่ 25 ต.ค 2562 คุณครูที่ย้ายไปปฎิบัติราชการทั้ง 4 ท่าน กล่าวอำลานักเรียนหน้าเสาธง

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)