โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

บรรยากาศรับการนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จากคณะนิเทศ สพม.36

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 469 ครั้ง

บรรยากาศรับการนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จากคณะนิเทศ สพม.36 

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)