โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายและบรรจุเข้ามาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 , เปิดอ่าน 622 ครั้ง

ครูใหม่ที่ย้ายมาและบรรจุใหม่ปฏิบัติการสอนในเทอมที่ 2 /2562 กล่าวแนะนำตัวกับผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)