โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ "เหล่าบุรุษผู้สร้าง จากใจถึงใจด้วยสายใยที่ผูกพัน" ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

วันที่ 28 กันยายน 2563 พิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ "เหล่าบุรุษผู้สร้าง จากใจถึงใจด้วยสายใยที่ผูกพัน" ประจำปีการศึกษา 2563 

 

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)