โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ "เหล่าบุรุษผู้สร้าง จากใจถึงใจด้วยสายใยที่ผูกพัน" ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 460 ครั้ง

วันที่ 28 กันยายน 2563 พิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ "เหล่าบุรุษผู้สร้าง จากใจถึงใจด้วยสายใยที่ผูกพัน" ประจำปีการศึกษา 2563 

 

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)