โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ครูรวินท์โชติ สุทะกุล , ครูชริน ณ พิกุล และครูณรงค์ ทัญญาสัก กล่าวแสดงความรู้สึกและอำลาคณะครูและนักเรียนในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ครูรวินท์โชติ สุทะกุล , ครูชริน ณ พิกุล และครูณรงค์ ทัญญาสัก กล่าวแสดงความรู้สึกและอำลาคณะครูและนักเรียนในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)