โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ร่วมส่งและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ รวินท์โชติ สุทะกุล ที่ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 543 ครั้ง

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)