โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ร่วมส่งและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ ชริน ณ พิกุล ที่ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 548 ครั้ง

ร่วมส่งและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ ชริน ณ พิกุล ที่ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์

รูปภาพเพิ่มเติ่ม คลิก

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)