โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ร่วมส่งและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ ชริน ณ พิกุล ที่ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ร่วมส่งและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ ชริน ณ พิกุล ที่ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์

รูปภาพเพิ่มเติ่ม คลิก

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)