โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ร่วมส่งและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ ณรงค์ ทัญญาสัก ที่ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)

เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 519 ครั้ง

ร่วมส่งและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ ณรงค์ ทัญญาสัก ที่ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)

รูปภาพเพิ่มเติ่ม คลิก

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)